Pracovný postup v projekte pre JC

Video o predstavení slovenského CFS tímu oddeleniam v zahraničí. Rozhodli sme sa v ňom zvýrazniť  najmä tímového ducha, priateľskú atmosféru, ktorá v ňom vládne a taktiež spoločné zážitky členov tímu. Úvod videa bol zinscenovanou scénkou o upratovaní kancelárie, ktorá mala diváka oboznámiť s priestorom open space kancelárie a zároveň ukázať pracovné stoly s osobnými vecami (forografie detí, kresby, citáty…) ku ktorým majú zamestnanci tímu blízko. Po úvode video pokračuje výpoveďami ľudí, ktoré na seba nadväzujú a dopĺňajú sa, hovoriace o práci no i pocitoch z kolektívu.

Náročnejšie projekty, ako tento, začíname tvorbou myšlienkových máp, zhotovených podľa predstáv klienta/zadávateľa projektu, obsahujúcich kľúčové body, ktoré chceme zakomponovať do časovej osi. V tomto bode práce sa určuje i predbežná postupnosť záberov.

7

Mind map vytvorená takýmto spôsobom je následne východiskom pre obrazový scenár (storyboard), v ktorom sú jednotlivé zábery rozkreslené a popísané. Popis obsahuje základné informácie o zábere, ich náväznosť na iné zábery, či techniku ktorá bude pri ich vytvorení potrebná.

Niekoľko príkladov z krátkeho filmu:

 

Záber číslo 5 – Priblíženie sa k centrále JC1

 

Záber číslo 7 – Pohľad na hlavného protagonistu2http://www.videoart.sk/wp-admin/post.php?post=478&action=edit#

 

Záber číslo 11 – Výťah3

 

Záber číslo 15 – Príchod do openspace kancelárie4

 

Záber číslo 17 – Utieranie prachu z pracovných stolov5

 

Záber číslo 18 – Detail na osobné veci zamestnancov6

Share Button